Tiếng Anh   |   Tuyển dụng   |   Mạng lưới   |   Đường dây nóng:
 

Tin tức & Sự kiện

Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

spxvietnam.com     21-2-2012
Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

-Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi CPN bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi CPN bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi CPN có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi ( Không có khiếu nại ).

- Bưu gửi CPN có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi CPN gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi CPN khai giá .

- Bưu gửi CPN khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi CPN quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý củaHải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi CPN gây nên.

Các tin liên quan
 
 
  • Chọn đơn vị
  • Mã NSD
  • Mật khẩu

Tư vấn trực tuyến

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Đang truy cập:
6
Tổng lượt truy cập:
64730