Tiếng Anh   |   Tuyển dụng   |   Mạng lưới   |   Đường dây nóng:
 

Thông tin cần biết

Nguyên tắc bồi thường

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

- Tiền bồi thường được trả bằngtiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm CPN bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường.

- Đối với bưu gửi CPN gửi từ Việt Nam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, Công ty CP Speedex Viet Nam chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam.

 
 
  • Chọn đơn vị
  • Mã NSD
  • Mật khẩu

Tư vấn trực tuyến

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Đang truy cập:
10
Tổng lượt truy cập:
64734