Tiếng Anh   |   Tuyển dụng   |   Mạng lưới   |   Đường dây nóng:
 

Tuyển dụng

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Luật Bưu chính được xây dựng, ban hành nhằm giải phóng và phát huy tốt hơn các nguồn lực, thực hiện triệt để hơn các nguyên tắc của kinh tế thị trường, đẩy mạnh việc hội nhập quốc tế và bảo đảm việc thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực bưu chính, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường.

Với 10 chương 46 điều, Luật Bưu chính được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm khắc phục những bất cập của Pháp lệnh so với thực tiễn, so với yêu cầu của WTO và Công ước của Liên minh Bưu chính Thế giới, đáp ứng yêu cầu hiện tại cũng như xu hướng phát triển của ngành Bưu chính Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, Luật Bưu chính có một số nội dung quan trọng như: Nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chỉ định doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng và việc cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Dịch vụ bưu chính công ích nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích chung thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân đều có quyền tiếp cận, có quyền thụ hưởng và bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ. Theo điều 3 của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới mà Việt Nam đã tham gia thì các nước thành viên phải đảm bảo để tất cả mọi công dân đều có quyền được hưởng dịch vụ bưu chính phổ cập ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ nước mình. Do vậy, Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ này được thực hiện một cách liên tục, có chất lượng đến mọi người dân với giá cước phù hợp.

Đối với việc quy định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính, theo Thứ trưởng, giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính được thực hiện nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo an ninh quốc gia. Bưu chính là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm bảo vệ bí mật thư tín, quyền trao đổi thông tin của công dân nên doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành nghề đó, kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép bưu chính được thực hiện một cách linh hoạt dưới nhiều hình thức để phù hợp với thực tế  hoạt động của thị trường cũng như công tác quản lý của Nhà nước.

 
 
  • Chọn đơn vị
  • Mã NSD
  • Mật khẩu

Tư vấn trực tuyến

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Đang truy cập:
11
Tổng lượt truy cập:
64735